Pascal Vaes

Al meerdere jaren liep ik al met zware pijnklachten. Meerdere bezoeken aan specialisten en cortisone-injecties hielpen maar tijdelijk. Elke keer na ongeveer 1 jaar kwamen de klachten terug. Ik werd door een vriend geattendeerd op Knooppunt Venlo (specifiek naar jou) en de shockwave therapie. Enigszins sceptisch heb ik jou in eerste instantie bezocht. Deze scepsis bleek totaal ongegrond. Na een perfecte uitleg, prima begeleiding en 4 behandelingen ben ik van mijn pijnklachten af. Ongelooflijk! Mij rest maar een ding, jullie hartelijk danken en te complimenteren. Jullie hebben er een ambassadeur bij!